BPSBUSINESS PROBLEM SOLVING
face up

जापानमा लामो समय देखि कम्पनी दर्ता तथा जेइरिसी सेवामा निरन्तरता दिदै आइरहेका BPS ग्रुप BPS Tax Corporation ओफिसमा . कम्पनी सम्बन्धी हरेक कनुनी कार्यहरु जस्तै कम्पनी दर्ता गर्नुपरे , कम्पनीको बिधान अथवा ठेगाना परिवर्तन गर्नुपरे लगायत सम्पुर्ण कनुनी प्रकि्रया त्यस्तै करविभागका हरेक नियमहरूको हरुको बारेमा सर सल्ल्लाह या कार्यन्वयन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झ्नुहोस्. हामी तपाइको सेबामा तत्पर छों. हाम्रा सेबा जापानका सबै ठाउँमा उपलब्ध छन् .


DAIDaiwa Immigration lawyer
face up

इमिग्रेशन भिसा सम्बन्धी लामो समय देखि कार्यरत् हाम्रो ओफिसमा तपाईलाई जापानमा आइपर्ने भिसा सम्बन्धी जानकारी तथा भिसा नबिकरण, नयाँ भिसा , भिषाको प्रक्रिती परिवर्तन, बिजिनेस भिसा परिबर्तन , स्थाई भिषा एइजियु , विद्यार्थी भिषा , पारिबारिक भिषा लगायत अन्य सबै किसिमका इमिग्रेशन सम्बन्धी कनुनी सर सल्लाह तथा कार्यन्वयनका लागि हामीलाई सम्झ्नुहोस्, हाम्रा सेबा जापानका सबै ठाउँमा उपलब्ध छन्.


MDMEGA DREAM CONSULTANCY

EAS Japan is an authorized center of Nepal to enroll Nepalese student to Japan. This institution has all right to work on behalf of Mega Dream Consultancy (P.) LTD. EAS Japan facilitates different services to Nepalese clients such as accommodation, college search, air port pick up etc for the welfare of students.

face up

Contact & Access Map


    8 Chome-24-1 Nishikamata, Ota, Tokyo 144-0051 ,JAPAN
  • Phone:03 - 6429 - 7614
  • Fax:03 - 6429 - 7624
  • Softbank: 090 - 9158 - 8438
  • Email:info@curryinfo.com
  • MONDAY TO FRIDAY 10AM TO 6PM