EVEAS JAPAN VISION
face up

जापानमा पहिलोपटक नेपाली द्वारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हरुको लागि सम्पूर्ण प्रशासनिय सेवा, हाम्रो उदेश्य जापानमा बस्ने सम्पुर्ण नेपालीदाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हरुलाई यहाँ आइपर्ने कानूनी तथा भाषागत समस्या हरुलाई सरलताका रुपमा यहाँका समबन्धि कानुनबिध हरु जस्तैः बेन्गोसी जापनिज ओकिल , शिहोस्योशी , जापनिज ग्योसेस्योसी जप्नेजी जेइरिशी कोउनिन् कैकेसी जस्ता कानूनबिध हरुको अधिनमा तपाइहरुको यहाँ आइपर्ने सर समस्या लाई समधान गर्नेछो. हाम्रो सेवा जापानका हरेक क्षेत्रमा उपलब्ध छन् .

face up

Contact & Access Map


    8 Chome-24-1 Nishikamata, Ota, Tokyo 144-0051 ,JAPAN
  • Phone:03 - 6429 - 7614
  • Fax:03 - 6429 - 7624
  • Softbank: 090 - 9158 - 8438
  • Email:info@curryinfo.com
  • language:English,Hindi,Japnese
  • MONDAY TO FRIDAY 10AM TO 6PM