CallInterpretation Service
face up

जापानमा हामीलाई भाषागत रुपमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो हुनु भनेको यहाँ का कानूनी निकाय हरुमा जहाँकी हामीहरुलाई सोधेको हामीले भन्नाचाहेको कानूनी शब्दहरु एकअर्कालाई बुझाउन अत्तीनै अप्ठ्यारो परेको हुन्छन्, यदि त्यतिबेला यदि कोइ आफ्नो समस्या फोनबाट भएनी या संगै गएर एकअर्काको कुरा बुझेर भाषागत समस्याको समाधान गर्दिए एकदमै राहत मिलथियो भन्ने समयबाट हामी धेरै जना गूजरेका छोउ. अब न आत्तिनुश , हामी तपाइको यस्ता दोभासे समस्या समाधान गर्नेछों . नोट हाम्रो सेवा जपनाका हरेक क्षेत्र मा लागुहुनेछ .

face up

face up

Contact & Access Map


    8 Chome-24-1 Nishikamata, Ota, Tokyo 144-0051 ,JAPAN
  • Phone:03 - 6429 - 7614
  • Fax:03 - 6429 - 7624
  • Softbank: 090 - 9158 - 8438
  • Email:info@curryinfo.com
  • MONDAY TO FRIDAY 10AM TO 6PM