जापानमा कम्पनीको अडिट या जेरिशी सम्बन्धि कानूनी कार्यन्वयन कामका लागि हामी तपाइको सेवामा तत्पर छों. खाश गरि हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हरूलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आफ्नो कम्पनीको अर्थिक कारोबार को बिबरणहरु आफूलाई आफ्नो तवरले बुझिराख्नु गार्हो भइरहेको छ, त्यसमाथि यहाँका कानूनी पूर्ण वाक्यांश हरु त्यस्तै कम्पनीले एक बर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू त्यस्तै गरि कर विभागका नियमहरु जस्ता कानूनी कुराहरूको जानकारी राखिराख्नु अत्ति नै आबस्यक भएकोले , हामी तपाइलाई तपाइकै भाषामा जेरिशी सेवा उपलब्ध गरौछो. नोट- हामीसंग जापानका अनुभबी तथा दक्छ समबन्धित क्षेत्रक कानुन्बिध सिहोसियोसी तथा जेरिसी हरुको रोहबरमा त्यपईको समस्याहरुको समधान गर्नेछो. हाम्रो सेवा जापानका हरेक क्षेत्रमा उपलब्ध छ .

AudITAccounting & Bookkeeping Services
face up

EAS JAPAN provides a full range of accounting and bookkeeping services geared towards assisting small to mid-sized companies. Our main objective is to help business owners like you reduce time spent on non-essential tasks, enabling you to focus on core business functions and increase profitability. Our advanced technical expertise differentiates from other companies offering similar bookkeeping and accounting services. We provide timely, cost effective, scalable and customized accounting solutions with 24/7.


TAXFinancial Reporting & Audit Support 決算

Financial Reporting & Tax Audit Support
The increase in demand for reliable financial information has put audit and assurance services in the spotlight. Here at Mazars, our main aim is to give our clients a clear insight into their corporate strategy, business processes and financial reports. We provide a range of audit, reporting, corporate governance and risk management services.

face up

face up

Contact & Access Map


    8 Chome-24-1 Nishikamata, Ota, Tokyo 144-0051 ,JAPAN
  • Phone:03 - 6429 - 7614
  • Fax:03 - 6429 - 7624
  • Softbank: 090 - 9158 - 8438
  • Email:info@curryinfo.com
  • MONDAY TO FRIDAY 10AM TO 6PM
Softbank-Mobile-small-logo