जापानमा कम्पनी समबन्धि कुनैपनि कानुनीरुपमा सरसल्लाह चाहिए या कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने, त्यस्तै कम्पनी विधान या कम्पनीको ठेगाना परिबर्तन गर्नुपर्ने लगायतका सम्पुर्ण कानूनी कार्यवाहीको लागि हामीलाई संझनु होस् . हामीसंग जापानका अनुभबी तथा दक्छ समबन्धित क्षेत्रका कानुनबिध हरुको रोहबरमा त्यपईको समस्याहरुको समधान गर्नेछो. हाम्रो सेवा जापानका हरेक क्षेत्रमा उपलब्ध छ . जापानमा दर्ताहुने कम्पनी हरुका बारेमा कुरा गर्दा यहाँ धेरै प्रकारक कम्पनी जस्तो corporations (kabushiki-gaisha 株式会社) , Limited Liability Companies (goudou-gaisha 合同会社), General partnerships (goumei-gaisha 合名会社), Limited partnerships (goushi-gaisha 合資会社), Discontinued type: yugen-gaisha 有限会社 भएता पनि सामान्य रुपमा बढी दर्ता हुने कम्पनी भनेको corporations (kabushiki-gaisha 株式会社) , Limited Liability Companies (goudou-gaisha 合同会社)हो.

INC株式会社(Kabushiki Kaisha)-Co.Ltd-(Inc)
face up

株式会社(Kabushiki Kaisha)-Co.Ltd-(Inc)
Kabushiki Kaisha is similar to joint stock corporation in the japan, and is often used in setting up a business in Japan. Large scale corporations always choose Kabushiki Kaisha (KK), because a variety of methods are available to gather investment (for example, stock options and convertible bonds)


LLC(Godo Kaisha) limited liability company (Llc)

合同会社(Godo Kaisha)LLC.
works in a similar way to what is known as LLC (limited liability company) in Western countries and has one or more partners with limited liability.

face up

face up

Contact & Access Map


    8 Chome-24-1 Nishikamata, Ota, Tokyo 144-0051 ,JAPAN
  • Phone:03 - 6429 - 7614
  • Fax:03 - 6429 - 7624
  • Softbank: 090 - 9158 - 8438
  • Email:info@curryinfo.com
  • MONDAY TO FRIDAY 10AM TO 6PM