VISAVisa Counseling in Japan
face up

जापानमा भिसा समबन्धि कुनैपनि जानकारी या कानूनी कार्यन्वयन तथा सर सल्लाह चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस . कामका प्रकि्रयाहरु जस्तैः
१ भिसा नविकरण २ भिषाको प्रक्रिती परिवर्तन ३ नयाँ भिषा  ४ स्थाई भिषा एइजियु  ५ विद्यार्थी भिषा ६ पारिबारिक भिषा 
हामी संग यहाँका इमिग्रेशन क्षेत्रमा लामो अनुभबी तथा दक्छ इम्मीग्रेसन लयर हरुको रोहबरमा तपाइको हरुको समस्याको समाधान गर्नेछ, नोट हाम्रो सेवा जपनाका सिमित क्षेत्र मा मात्र लागुहुनेछ.face up

face up

Contact & Access Map


  8 Chome-24-1 Nishikamata, Ota, Tokyo 144-0051 ,JAPAN
 • Phone:03 - 6429 - 7614
 • Fax:03 - 6429 - 7624
 • Softbank: 090 - 9158 - 8438
 • Email:info@curryinfo.com
 • MONDAY TO FRIDAY 10AM TO 6PM